Hledání
Archiv
Další články z rubriky
Kontakt

Je sex je trestem za lásku?

Rád bych vás seznámil s jedním z aspektů soužití muže a ženy, který může mít za jistých okolností destruktivní vliv na jejich manželství. Na internetu jsem nalezl dva relevantní odkazy týkající se tématu vymezeného větou "sex je trestem za lásku".

Zaprvé to byl odkaz na diskusi u příležitosti konání pražského mezinárodního festivalu spisovatelů [1], který je vždy věnován nějaké literárně-historické osobnosti. V roce 2005 to byl Giacomo Casanova, který, ač znám spíše jako světák a svůdce, zanechal hodnotné literární dílo vzbuzující dodnes vášnivé diskuse.

Druhý odkaz mne zavedl na recenzi knihy Petra Browna "Tělo a sexualita" [2] zabývající se sexuálním odříkáním mužů a žen v raném křesťanství.

Zatímco první odkaz nepřinesl mnoho podnětného kromě nic neříkající diskuze několika spisovatelů, druhý odkaz vypadal slibněji.

Obraťme se proto k nejslovutnějšímu představiteli západní latinské tradice, k sv. Augustinovi, který kolem 5. století n.l. usilovně pátral po duševním a duchovním pozadí sexuality. Augustin byl přesvědčen, na rozdíl od mnoha svých východních i západních současníků, že u Adama a Evy před jejich vyhnáním z ráje existovaly láska a sexuální požitky v dokonalé harmonii a byly sladěny s vůlí.

V padlém stavu lidstva se však u člověka pohlavní pud tragicky vymyká kontrole uvědomělé vůle. Člověk se tak odcizil bohu a tím i sám sobě. Nekontrolovatelnost pocitů spojených s pohlavním aktem byla pro Augustina důkazem zmrzačení původní harmonie duše a těla.

Tvrdil, že nekontrolovatelnost pohlavního pudu byla Adamovi a všem jeho potomkům udělena jako "poena reciproca," což znamená v překladu: trest za zločin, který tak těžce spočíval na lidském rodu.

Sv. Augustin dospěl totiž k závěru, že úkolem člověka je dostat pod kontrolu jeho neřízené pohlavní pudy, a tak osvobodit jeho vůli a dosáhnout pokoje v jeho srdci.

Proti Augustinovi jemně a diskrétně vystoupil sv. Jan Kassián, učedník egyptských mnichů, aby napravil to, co považoval za nebezpečné, tedy popření svobody vůle člověka. Podle Kassiána, do nás po vyhnání z ráje Bůh sexualitu nevložil za trest, ale proto, aby nám pomohl. Tvrdil, že prý pouze démoni byli zbaveni bitvy s tělesnou žádostivostí, neboť se na ně nevztahuje Boží milosrdenství.

Můžete souhlasit se závěry sv. Augustina nebo ctihodného sv. Kassiána. Jedno je však jisté, málokdo z nás dospěl v harmonizaci své duše do takového stádia, aby dosáhl pokoje ve své duši a dokázal kontrolovat své sexuální pudy za každých okolností a pokaždé, když je to zapotřebí. Častěji však nastává u mnohých z nás situace, kdy myslíme především jiným orgánem - a nemám na mysli mozek.

A jakou roli hraje sex v naší současné civilizaci?

Určitě důležitou, ale s příchodem dětí, které jsou sice výsledky sexuální aktivity muže a ženy, se frekvence a kvalita sexu jejich rodičů obvykle totálně změní. Na základe osobních zkušeností bych vás proto rád seznámil s jedním z málo známých, ale problematických aspektů manželského soužití, které se dá, ve světle dříve uvedených závěrů přiblížit větou: "Sex je trestem za lásku". Smysl této věty totiž chápu jako neumělý pokus o stručné vyjádření faktu, že dítě je zabiják sexu jeho rodičů.

Vysvětlení následuje. Kdo z Vás má děti a menší byt, tak jistě ví, co je to za práci ukrást si kousek času pro sebe v každodenním shonu.
Děti se vždy objeví u Vás v nepravý okamžik a obvykle tam, kde je zrovna nechcete. Nedaří se Vám je udržet u nějaké zajímavé činnosti, u které jindy vydrží samy ,třeba hodinu.
A to ještě nemluvím o tom, kdy se jeden z rodičů vrátí domů unavený z práce a druhý je unavený z hlídáni dětí. Začnete si něco spolu?

Řeknete si, co babička nebo dědeček? Ruku na srdce, kolik z Vás je má tak blízko, aby se k Vám rychle dostavili, když to potřebujete? A co jim řeknete? "Rádi bychom se spolu s manželkou/manželem pomilovali, tak vezměte prosím naše děti třeba na zmrzlinu a za hodinu je přiveďte, ano?"

Někdo z Vás by možná dodal: „ . . . a co v noci, až půjdou děti spát ?“. To je dobrý nápad, ale velice často se stává, že rodiče usnou únavou z celodenního shonu nakonec také, a někdy mají ještě navíc dítě mezi sebou. A navíc, druhý den ráno musí vstát brzo do práce a odvést děti do školky nebo do školy. Kromě toho o víkendu vstávají velice brzo zase pro změnu děti.

S každým dítětem se všechno násobí - já mám už dvě.

Když se to všechno sečte, je to docela stresující, a pokud na sex přímo nerezignujete, dochází postupně po kapkách k naplnění onoho pomyslného poháru a k jeho přetečení se všemi myslitelnými následky.

Poté nutně musíte dojít k závěru, že:
dítě, které lze prakticky označit za výsledný produkt vzájemné sexuální činnosti jeho rodičů, může být postupem času vnímáno stejnými milujícími rodiči spíše jako trest za jejich lásku.

Zdroje:

[1] Festival spisovatelů Praha 2005

[2] Petr Brown, Tělo a sexualita v antickém křesťanství

Evžen Bílek

Přátelé | datum06.04.06 | 5281x | Poslat e-mailem

Diskuze:Je sex je trestem za lásku?

Články na podobné téma

Možná přijde i kouzelník ... (vyšlo 10.08.06)
Máte potíže se sexem? (vyšlo 06.08.06)
Myšlenka dne (vyšlo 20.09.05)
... pokud jste dočetli až sem, tak máte u Ferdy červený puntík
Zprávy z golfu